​Ministri nga Ferizaj kërkon vazhdimin e respektimit të Ligjit për Barazi Gjinore

Views: 618
Avantgardia
Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës bashkë me organet e saj është e përkushtuar të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për të ofruar siguri për të gjithë qytetarët, pronën publike e private në Republikën e Kosovës.

Në një komunikatë për media thuhet se ministri i Punëve të Brendshme Ekrem Mustafa mbështet ruajtjen e integritetit dhe kultivimin e mëtutjeshëm të kredibilitetit të autoriteteve me rol të rëndësishëm si: Policia e Kosovës, Inspektorati Policor i Kosovës, Akademia e Kosovës për Siguri Publike, Agjencia për Menaxhim Emergjent, Agjencia për Regjistrim Civil dhe Agjencia e Kosovës për Forenzikë, jo vetëm në raport me qytetarët dhe opinionin publik, por edhe për të siguruar që këto organe shtetërore do të jenë garant i standardeve më të larta profesionale edhe për vet pjesëtarët e tyre, të cilët në baza ditore japin kontribut të çmuar.

Duke e pasur parasysh se Kosova ka kornizë ligjore dhe institucionale për arritjen e barazisë gjinore, duke e vlerësuar nevojën për avancim të mëtutjeshëm të barazisë gjinore, ministri Mustafa kërkon që përveç akteve të cilat rregullojnë marrëdhënien e punës, të vazhdohet të respektohet edhe Ligji për Barazi Gjinore.