Naim Ismajli inspektoj punimet në rrugën Petrovë Llanisht

Views: 954
Avantgardia

Kryetari i Komunes së Shtimes Naim Ismajli ka inspektuar ecurinë e rrugëve Petrovë- Llanisht

Sot, pas orarit të punës, vizitova disa nga punimet që janë duke ndodhur në rrugën Petrovë – Llanisht. 
Vëmendje e veçantë në këtë drejtim i është kushtuar zhvillimit të turizmit malor si dhe zhvillim të bujqësisë rurale. 
Këto projekte tregojnë vëmendjen tonë por edhe mbështetjen tonë si Komunë, pasi që këto janë zona me interes të zhvillimit të bujqësisë, e në të njejtën kohë përbëjnë interes edhe për turizmin, për shkak të natyrës dhe produkteve që na ofrojnë.