Gjendja e rëndë në shkollat e Ferizajt profesori nuk dinë të shkruaj(Dokument)

Views: 3465
Avantgardia

Në një reagim profesori i shkollës së mesme Zenel Hajdini në Ferizaj për mes Facebook-it në çdo fjali bënë gabime drejtshkrimore!

Bëhet fjalë për profesorin Heset Shala, komuna e Ferizajt duhet të merr masa të menjëhershme për ta zhdukur analfabetizmin pasi që këta profesorë prodhojnë analfabetë.

Fotografia e Transparenca Ferizaj
Fotografia e Transparenca Ferizaj