Reagojnë banorët e fshatit Jezerc Safet Syla dhe grupet politike të interesit nuk munden ta përfaqësojnë fshatin Jezerc!

Views: 1384
donita

buy prednisone online Banoret e fshatit Jezerc shprehin indinjatën e thellë për manipulimin e disa individëve politik që po tentojnë të përfitojnë vota dhe të mira materiale në emër të banorëve të fshatit Jezerc!

http://www.tocomfomecast.com.br/67859-aldara-cream-price.html merge

differin gel cost tabulate Ditë më parë është themeluar shoqata Jezerci e cila ka ra në kundërshtim të disa banorëve që janë ndarë të pa kënaqur me ecurinë e këtij  kuvendi sipas tyre ky kuvend është manipuluar nga Safet Syla dhe Elbasan Osmani të cilët mbajnë poste zyrtare dhe janë të identifikuar si anëtar të partisë Demokratike të Kosovës, sipas njohëseve të ligjit personat në fjalë nuk kanë të drejtën të përfaqësojnë dhe ta udhëheqin organizatat jo qeveritare pasi që janë pjesë e politikes dhe mbajnë pozita zyrtare dhe kjo cilësohet si konflikt interesi!

design http://www.deretfinancial.com/90071-cerazette-costo.html

catalog buy prevacid Dhe nuk janë legjitim që të marrin as një vendim dhe të flasin në emër të fshatit thuhet ne komunikatën e disa banoreve!