Ja sa vota morri Naim Ismajli në Këshillin Drejtues të PDK-së

Pas përfundimit të Konventës së PDK-së, pas përfundimit të numërimit të votave, në përputhje me Statutin e PDK-së dhe Rregulloren e Punës së Konventës dhe procedurave të numërimit, është tabuluar rezultati për kandidatët e zgjedhur të Këshillit Drejtues.

Lista e Këshillit Drejtues, është në përputhje me nenin 13.5, të Rregullores së Zgjedhjeve, ku thuhet se në secilën degë ku PDK-ja ka marrë në zgjedhjet e fundit lokale mbi 500 vota, do të ketë së paku një anëtar në Këshillin Drejtues (më të votuarin).

Maksimumi i anëtarëve të zgjedhur nga një degë në Këshillin Drejtues, nuk mund të jenë më shumë se 20% e delegatëve që kishte dega në konventë (më të votuarit). Në nenin 15.7, thuhet që në Këshillin Drejtues, duhet të jenë zgjedhur minimum 30 % nga të dy gjinitë.

Ndërsa Naim ismajli morri 265 votoa