Policia kosovare dhe gjermane po bastisin qendra “Call Center” në Ferizaj

Prok,uroria Speciale e Republikës së Kosovës, njofton opinionin se në bazë të kërkesës për Ndihmë Juridike Ndërkombëtare, Prok,uroria Gjermane e Landit Saarland, bashkarisht me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, janë duke kryer bastisje në disa qendra të quajtura “Call center” në qytetin e Prishtinës dhe të Ferizajt, me qëllim të zbulimit të fakteve dhe provave për vepra të mundshme penale.

Prok,uroria e Landit Saarland të Gjermanisë, ka filluar heti,met në drejtim të veprës penale “Mashtrim” të Kodit Penal gjerman, dhe aksioni është duke u zhvilluar në disa shtete të Evropës, pjesë e së cilës është edhe Kosova.

Po ashtu, Prok,uroria Speciale e Kosovës, njofton se nëse zbulohen faktet konkrete do të fillojë hetimet ndaj pronarëve të këtyre qendrave në terr,itorin e Republikës së Kosovës, në drejtim të veprës pe,nale “Shp,ërlarje parash”.

Për detaje më të hollsishme do të njoftoheni pas përfundimit të oper,acionit gjatë ditëve në vijim.