Policia tregon se kush janë personat e arr estuar për dallavere me patentë-shoferë

Views: 246
donita

Policia e Kosovës sot ka arr estuar një numër të madh të zyrtarëve nga Departamenti për Patentë Shoferë që ndodhet në Prishtinë. Nga ky aks ion 23 persona u arre stuan nën dysh imin se keq përdorën pozitën dhe autoritetin zyrtar, gjithashtu ata u aku zuan për marrje rys hfeti.

Sipas policisë, ata kishin bërë dallavere me patentë shoferë, saktësisht korr upsion dhe kr im të orga nizuar.

Por jo vetëm zyrtarët mbetën prapa gril ave. Në mesin e tyre ishin edhe disa kandidatë për patentë shoferë të cilët dysh ohen se kishin korruptuar zyrtarët për ta fituar të drejtën për të vozitur.

Sot, më 05.07.2019, është realizuar oper acioni policor i fokusuar në këto lokacione: Ministria e Infrastrukturës-Departamenti për Patentë Shofer, një auto-shkollë në Fushë Kosovë dhe një ordinancë në Fushë Kosovë.

Të dysh uarit u kanë mundësuar personave të interesuar që të pajisen me patentë shofer të kategorive të ndryshme pa kaluar nëpër testet e nevojshme, në kundërvlerë të parave varësisht prej kategorisë së patentë shoferit (400 – 1000 €).

Të dys huarit e  arre stuar sot gjatë oper acionit policor janë:

F.K.                   viti i lindjes  1968            f.k.sh.

N.L.                  viti i lindjes  1966           m.k.sh.

F.L.                   viti i lindjes  1993           m.k.sh.

L.A.                  viti i lindjes  1988           m.k.sh.

E.B.                   viti i lindjes  1994           m.k.sh.

L.Sh.                 viti i lindjes  1977           m.k.sh.

F. A.                 viti i lindjes  1983           f.k.sh.

F.F.                   viti i lindjes  1989           f.k.sh.

A.M.                 viti i lindjes  1970           m.k.sh.

A.R.                  viti i lindjes  1957           m.k.sh.

N.B.                  viti i lindjes  1962          m.k.sh.

F.E.                   viti i lindjes  1962          m.k.sh.

M.M.                viti i lindjes  1973           f.k.sh.

A.B.                  viti i lindjes  1967          m.k.sh.

Sh.Z.                 viti i lindjes  1959          m.k.sh.

D.Zh.                viti i lindjes  1960          m.k.s.

B.J.                    viti i lindjes  1984          m.k.sh.

A.K.                 viti i lindjes  1956          m.k.sh.

L.B.                  viti i lindjes  1961          f.k.s.

H.J.                   viti i lindjes  1966          m.k.sh.

Sh.S.                 viti i lindjes  1981          m.k.s.

A.T.                  viti i lindjes  1963          m.k.sh.

P.T.                  viti i lindjes  1995          m.k.sh.