Kryetari Aliu vendos: Hiqet taksa komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Views: 109
donita

http://www.aspga.com/38365-buy-shatavari-online.html initiate Një hap i madh për ekonominë lokale! Një vendim i jashtëzakonshëm në kuadër të masave në pakon e lehtësirave për ushtrimin e veprimtarive afariste në Ferizaj, u mor sot nga Kryetari i Ferizajt, Agim Aliu në mbledhjen e Këshillit të Drejtorëve. Ky vendim, që do të inkoorporohet në Rregulloren Komunale për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Komunale do të materializohet në plan afatshkurtër në Kuvendin e Komunës.

decrease https://compliantprocurementsolutions.co.uk/44217-flovent-cost.html

disseminate buy reglan Me këtë veprim, afaristëve ferizajas i kursehen qindra e mijëra euro, duke hapur kështu shtegun që këtë fonde t’i drejtojnë në rritjen e kapaciteteve biznesore, rrjedhimisht hapjen e vendeve të reja të punës.

check out ashwagandha churna price

http://www.toyocar.co/19140-methocarbamol-cost.html manage Në kryeqendrën e zhvillimit ekonomik, Ferizajn, kryetari Aliu edhe pak kohë më parë futi në veprim një sërë mekanizmash e vendimesh me impakt direkt në nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal, siç është ulja e tatimit në pronë nga baza tatimore për 10%, ndjekja e kursit investim përmes mbështetjes direkte të bizneseve nga Fondi i Punësimit, zonat e lira ekonomike e të tjera.