Dhoma e Posaçme me masë të sigurisë ndaj parcelës 3-hektarëshe në rrugën Ferizaj-Shtime

Dhoma e Posaçme në Gjykatën Supreme, të mërkurën, ka nxjerrë një aktvendim me të cilin aprovohet kërkesa e paditësve për masë të sigurisë ndaj pronës 3-hektarëshe në rrugën Ferizaj-Shtime.

Dhjetëra familje nga Komuna e Shtimes pretendojnë të jenë pronare të një parcele prej rreth 3 hektarësh në rrugën magjistrale Shtime-Ferizaj. Me vendim të kësaj dhome, AKP-së, i është ndaluar shitja deri në një vendim të gjykatës, shkruan sot Koha Ditore.

Për këtë parcelë, më 1982, është iniciuar një marrëveshje për t’ia shitur këtë pronë fabrikës së “Tubave”, mirëpo aso kohe marrëveshja ishte ndërprerë për shkak të moskompensimit.

Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka hedhur në shitje këto prona, mirëpo Dhoma e Posaçme në Gjykatën Supreme, të mërkurën, ka nxjerrë një aktvendim me të cilin aprovohet kërkesa e paditësve për lëshimin e masës së sigurimit dhe t’i ndalohet AKP-së shitja e këtyre pronave. Kjo masë e përkohshme do të mbetet në fuqi derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar. Agim Beqa, trashëgimtar i një parcele në këtë zonë, ka thënë se derisa Dhoma e Posaçme ia ka ndërprerë AKP-së shitjen e parcelave të tyre, atëherë duhet të angazhohen institucionet komunale në Ferizaj dhe Shtime për ta kompletuar dokumentacionin e shpronësimit të parcelave.