Lajme

Fillon projekti për t’ju lehtësuar qasjen fermerëve të komunës së Ferizajt në arat e tyre, projekt ky i realizuar për herë të parë në Republikën e Kosovës!

Për ti përkrahur fermerët Agim Aliu fillon rregullimin e rrugëve për në ara projekt ky i realizuar për herë të parë në Kosovë!

Nga Rahovica nisëm projektin unik për rregullimin e rrugëve të arave, jo vetëm për këtë fshat por edhe të tjera hapësira në fshatrat e Ferizajt, që bujkut e fermerit, t’ia kursejmë mundimet e njëkohësisht t’ia shtojmë kujdesin e qasjen më të lehtë për produktet e tyre.

Related Articles

Back to top button